El Calendar i el Sunbird en català

Després de tant de temps escriurem alguna cosa definitivanent :-)
Una de les coses que molta gent demanava per desfer-se definitivament de l'Outlook de llur ordinadors és un gestor de calendaris per a cites, tasques i en general per poder un organitzar-se en aquests temps que corren.

Doncs bé, de ja fa un temps, la gent de Mozilla té un projecte anomenat Calendar que serveix per a això precisament. Seguint amb la mateixa política del Firefox i el Thunderbird, també s'ha pensat en una versió independent, el Sunbird.
Ara ja tenim unes proves en català per a tots aquells que voleu provar-les, ací el Calendar i ací el Sunbird en català.

Gaudiu-ne'n!

Entrades de Bloc: 
Històries: