Lincoln D. Stein: premiat per promoure una Bioinfomàtica més oberta

El científic Lincoln D. Stein ha guanyat recentment el Benjamin Franklin Award, reconeixent-se així la seva feina promovent l'accés lliure i obert al codi, mètodes i avenços en el camp de la Bioinformàtica.

Són molt importants les seves aportacions en mòduls del llenguatge de programació Perl, on particularment jo destacaria el mòdul CGI, que serveix per fer aplicacions web en Perl que poden interaccionar amb l'usuari, i el mòdul GD, que permet fer d'interfície de la llibreria gràfica GD i així poder generar gràfics fàcilment.
En el camp de la Bioinformàtica citaria la seva col·laboració amb el projecte Bioperl, l'eina AcePerl per navegar bases de dades de genomes com AceDB o WormBase o el Generic Model Organism Database, entre d'altres projectes creats per tractar, generar informació i facilitar a l'usuari l'accés als resultats i dades derivats del projectes de seqüenciació de genomes.
El progrés actual en el camp de la Bionformàtica és indubtablement gràcies a aquesta filosofia del codi obert tant en el camp del programari i eines emprades com en el com s'ha publicat la informació i dades que han sorgit d'alguns projectes genoma. I tot això malgrat als múltiples interessos que estan a l'aguait i pretendrien restringir-ne l'accés.
Pel bé de tots, com per mi mateix (que m'hi dedico, i sense això la meva feina seria pràcticament impossible en un país amb pocs recursos com aquest), espero que es continuï i s'evolucioni en aquesta forma de fer.