Gestió de paquets a Python

Un dels valors més importants del llenguatge de programació Perl és l'arxiu de mòduls CPAN, que pot permet consultar i obtenir programari gràcies a una interfície pròpia.
De forma equivalent, està desenvolupant-se una eina amb el nom d'egg per a Python. Aquesta funcionaria de forma equivalent al primer, o bé com altres eines de gestió de paquets de Linux, com ara APT.
Egg utilitza un format de paquet propi anomenat Egg també, el qual es compara als JAR (paquets zip amb especificacions, instruccions i codi) de Java.
Actualment ja és possible baixar i instal·lar remotament paquets d'un índex en línia des del Pypi, gràcies a l'script easy_install.