Esbrinar el paquet deb d'un fitxer

Aquells usuaris que mai volguéssiu saber a quin paquet deb (p.ex a Ubuntu o a Debian) podeu trobar un fitxer, disposeu de dues eines de terminal molt útils: dpkg i apt-file.
Amb la primera, juntament amb un paràmetre, amb dpkg -S (ex. dpkg -S yahoo*gif), podeu trobar els fitxers en els paquets instal·lats que continguin «yahoo» i l'extensió de fitxer gif a continuació.
Per altra banda, si voleu incloure en la cerca els fitxers d'aquells paquets que potser encara no heu instal·lat, cal optar per la segona. Possiblement no la tingueu instal·lada per defecte al sistema, i per això, abans caldrà que l'instal·leu amb els mètodes habituals (Synaptic, aptitude, etc.). Un cop fet, cal que genereu una base de dades perquè pugui treballar amb el vostre sistema, amb apt-file update. Per a açò pot caler que tingueu permisos d'administrador (sudo abans de l'ordre a Ubuntu). Un cop creada aquesta base de dades, fent apt-file search yahoo cercareu a tot arreu on hi hagi «yahoo», i amb apt-file search -x yahoo.*\.gif, ho fareu amb els fitxers en els paquets instal·lats que continguin «yahoo» i l'extensió de fitxer gif a continuació (utilitzant en aquest cas una expressió regular).

Com no, també podeu cercar sempre el paquet del fitxer que cerqueu (si més no dels «repositoris habituals») des dels serveis web habilitats especialment per a això a Debian i a Ubuntu.

Enllaços