Desament de codi font en línia

Voleu comportir un bocí de codi en línia per a poder-lo discutir, emprar-lo com a exemple o demanar-ne opinió? Doncs a la xarxa existeixen diferents aplicacions web per a facilitar-ho. A continuació en detallo unes quantes que he descobert i possiblement n'hi hagi més.

  • Paste();. Des d'un formulari es pot enviar codi, marcant-s'hi també el llenguatge de programació que s'utilitza, que s'emmagatzemarà al web i que se n'oferirà una adreça URL. Els retalls, no obstant això, tenen una vida màxima de 24 hores.
  • Pastelbot. Amb el mateix principi que l'anterior, però permet alhora anunciar què hem compartit gràcies a bots que poden residir en els canals IRC, un lloc on sovint es comparteix codi entre els desenvolupadors.
  • Kelpi. Respecte als anteriors, incorpora registre d'usuaris i etiquetatge.

Enllaços

Commenting on this Blog entry is closed.