Anàlisis del votant del PSC

Fa unes setmanes en Marc Belzunces va representar en el mapa l'evolució de vot dels diferents partits parlamentaris a la comunitat autònoma de Catalunya. Paraŀlelament en Natxo Sorolla féu una comparació d'aquest anàlisis a l'adjacent territori de la Franja.
Avui navegant pels fòrums del Racó he trobat un fil on es comenta un estudi del PSC sobre com són els seus votants.

No és quelcom que ens pugui estranyar, però és interessant per a qui li calgui en faci una reflexió.