Ajuda a la traducció de Mozilla Support al català

Firefox Support
El Firefox 3, a diferència d'anteriors versions d'aquest navegador, no té l'ajuda integrada dins del producte, sinó que finalment s'ha portat a un lloc web basat en tikiwiki anomenat Firefox Support (o SUMO, de Support Mozilla).
Així doncs, tant l'ajuda actual com altre tipus de documentació i guies, es poden mantenir de forma fàcil i coŀlaborativa des d'aquesta plataforma wiki.
Fa uns mesos va copiar-s'hi l'ajuda del Firefox 2, i en previsió de la pròxima sortida de la versió 3, cal ara actualitzar-la.
El sistema permet mantenir les diferents versions, tant la 2 com la 3, com també les diferències entre sistemes operatius, utilitzant un etiquetatge especial.
Si esteu interessats en ajudar-hi, des del grup de traducció hem creat un espai de seguiment de la traducció. Amb això, només cal que us hi apunteu i feu arribar tots els dubtes amb què us trobeu a la llista del Navegador. Un cop revisats els articles actualitzats, s'aprovaran i tots els usuaris en podran gaudir.

Enllaços

  • Creació de traduccions al SUMO.. Per a l'actualització de l'ajuda no cal crear noves pàgines, però pot interessar-vos si voleu traduir algun altre article del lloc web.