Actualització a l'Snow Leopard en un portàtil Apple amb arrencada dual amb l'Ubuntu

En el meu portàtil MacBook Pro, un dels primers Intel d'Apple que van aparèixer, hi tenia una partició inicial amb el Leopard (Mac OS X 10.5) i una altra amb el Karmic (Ubuntu 9.10). En mirar d'actualitzar el Mac OS X a la darrera versió, l'Snow Leopard (Mac OS X 10.6), m'he trobat que l'instal·lador es queixava que en el disc dur de destinació, on havia d'actualitzar-hi el sistema, no podia iniciar-hi el Mac OS X. Passava el mateix tant iniciant la instal·lació des del mateix Mac OS X com en l'arrencada de l'ordinador.

Després de consultar uns quants fòrums a la xarxa i comprovar que realment tenia una taula de particions correcta i híbrida, tant GPT com MBR —podeu comprovar-ho amb l'eina Partition Inspector del Mac OS X, a Aplicacions > Utilitats—, he esbrinat que la solució era deixar com a mínim 128 MB lliures, segons les fonts, darrere de la partició HFS+ on està instal·lat el Mac OS X.

Des d'un terminal del Mac OS X podem saber quin és el nom de la partició on hi tenim el sistema operatiu amb l'ordre df, en el meu cas, /dev/disk0s2. Com amb el gparted des del Linux no em permetia escurçar la partició HFS+ (la del Mac OS X)1, he optat per fer-ho una eina del propi sistema operatiu del Mac OS X. He calculat la mida final que hauria de tenir la partició sense, com a mínim, 128 MB (en el meu cas 89,6 GB) i he executat des del terminal l'ordre: diskutil resizeVolume disk0s2 89.6G.

Després d'obtenir la partició amb una nova mida, he reiniciat amb el CD d'instal·lació, ja no he tingut cap problema, i el sistema operatiu s'ha actualitzat correctament. Com no, tot usuari, per precaució, cal que s'hagi preocupat abans de fer còpies de seguretat. Amb el Mac OS X jo empro la Time Machine i al Linux simplement un rsync.

1. Alternativament, en el fil del fòrum que enllaço es parla de canviar la mida de la partició del Linux que pugui haver-hi darrere de la del Mac OS X. En aquest cas, caldria optar pel gparted des d'un disc autònom (live CD). Crec que el millor és fer allò que l'usuari trobi més convenient i ocasioni menys problemes en el cas d'una malaurada pèrdua de dades fruit d'un error en el procés.